Avfallshåndtering i Vadsø kommune

Kommunen har ansvaret for innsamling av avfall fra private husholdninger. I Vadsø kommune har Norsk Gjenvinning Renovasjon AS fått oppdraget med å samle inn husholdningsavfallet. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner