Avfallshåndtering i Vadsø kommune

Fra 1. juli 2017 leverer ikke Norsk Gjenvinning Renovasjon AS renovasjonstjenester til Vadsø kommune.

Tjenesten er overtatt av annen leverandør. 

Ved spørsmål om renovasjon i Vadsø kommune, kontakt kommunen:

 

Ansvarlig avdeling

Navn: Plan-, miljø- og kommunalenheten

Leder: Lindi, Magne

Telefon: 78942300

Postadresse: Postboks 614 9811 VADSØ

Besøksadresse: Johan Grønvigs gate 10 9800 VADSØ

Kontakt-enhet

Navn: Service og informasjon

Leder: Skansen, Marita Jakola

Telefon: 78 94 23 00

E-post: servicekontoret@vadso.kommune.no

Postadresse: Postboks 614 9811 VADSØ

Besøksadresse: Rådhusgata 5 9800 VADSØ

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner